Mobilitet

En oplevelse på turen

Mobilitet er et begreb, som dækker over de rum og oplevelser, der sker på menneskers rejsen. Så hvad nu hvis vi tænkte infrastruktur helt anderledes – som en forbindelse af bevægelser. I Vejle arbejder vi for at udnytte de nye muligheder, der opstår indenfor transport, og vi ser især samspillet mellem de forskellige transportformer som essentielt for at sikre mobilitet. Derfor har trafikale knudepunkter et særligt fokus i Vejle Kommune.

Fremtiden

Mobiliteten er en udfordring, som ikke bliver mindre med en større befolkning. Vi forventer, at der i de kommende år bliver investeret i opgradering af jernbanenettet, så der kan blive hyppigere og hurtigere tog til og fra Vejle. Derudover er der planlagt en baneforbindelse til Billund, og det forventes at togene vil afgå fra Vejle. Der er derfor igangsat et udviklingsarbejde, der skal sikre grundlaget for en fremtidssikret station, der kan håndtere dobbelt så mange rejsende som i dag. Projektet fokuserer ikke bare på det trafikale, men også på de byrum, der opstår omkring stationen og på den oplevelse, man får af byen som rejsende med toget. Der skal være et samspil mellem mobilitet og byfunktionerne, så den kombinerede effekt bliver større, end hvis man blot tager summen af dem.

Her og nu

Cyklen og herunder el-cyklen er en vigtig brik i fremtidens bytrafik. Cyklen er et sundt, miljøvenligt og bæredygtigt alternativ til biler og busser. Flere skal vælge cyklen, og det skal være mere sikkert at cykle. Derfor har byrådet, med støtte fra statens pulje til fremme af cykling, igangsat projektering af en såkaldt supercykelsti på tværs af Vejle By fra Rosborg Gymnasium / DGI-huset i vest til Lystbådehavnen i øst. Supercykelstien er ikke bare en cykelsti, men en rute hvor cykeltrafik er prioriteret i forhold til den øvrige trafik.