Landsbyer og landdistrikter

Vejle Kommune har levende og velfungerende landsbyer, hvor lokale kræfter er aktive med at skabe sociale netværk, der løfter en række opgaver lokalt, lige fra foreningsliv og byfester til byudvikling, iværksætteri og etablering af natur og stier.

Vejle Kommune ønsker at understøtte det gode liv i landdistrikterne. Landsbyerne skal have en varieret og attraktiv boligsammensætning og gode fællesanlæg. Der skal være mulighed for at forbedre de fysiske rammer og eventuel udbygning i harmoni med lokalområdets særlige karakter og landskab.

Borgerne skal have mulighed for selv at starte projekter og indgå i udviklingsprojekter med kommunen. Det gælder eksempelvis netværk, fællesskaber i byrummet og forskønnelse.

Landsbyerne rummer ofte velbevarede gadebilleder, der er med til at styrke landsbyens identitet, men mange af bygningerne trænger til en kærlig hånd. Derfor er der også igangsat et projekt for forskønnelse af landsbymiljøer, hvor der åbnes op for at ejere, borgere og kommune kan arbejde med ejendommene i udvalgte landsbygader.

Ved at skabe synergi mellem landbrug, øvrige erhverv og lokalsamfund kan vi yderligere få bragt de ressourcer i spil, som er til stede i lokalsamfundet, og som kan danne grundlag for en lokal energiforsyning.