Klima

Samtidig med, at Vejle By er mere populær end nogensinde, er den også truet af havstigninger og skybrud.

Der er anlagt et slusepumpe-anlæg ved Omløbsåens udløb i Sønderåen. Sammen med det nye fordelerbygværk, der er anlagt, hvor Grejs Å deler sig i Mølleåen og Omløbsåen, vil slusepumpe-anlægget reducere risikoen for oversvømmelser i de lavtliggende dele af Vestbyen ved stormflod og ekstrem nedbør. På lang sigt er det nødvendigt at sikre hele midtbyen mod havstigninger og stormflod. Det kan udføres på flere måder, og en løsning kan være en aktiv dæmning over Vejle Fjord med en sluse for skibstrafikken til Vejle Havn. En dæmning, der ikke bare er et teknisk anlæg, men kan bruges til ophold og motion og meget andet.

Alle projekterne er en del af en overordnet strategisk indsats - læs mere om klimastrategien og resiliensstrategien.