Gode rammer for fremtidens borgere og erhverv

Kommuneplanen skal medvirke til at sikre gode rammer for borgere og erhvervsliv. Kommuneplanen følger op på de mål og handlinger, der er beskrevet i Planstrategi 2015 i for Vejle Kommune, især i forhold til byudvikling og byplanlægning.

I Planstrategi 2015 er opstillet følgende mål for vores byer:

Vi vil udvikle vores byer som en stimulerende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel - med udgangspunkt i den enkelte bys identitet og særlige kvaliteter.