Klimaændringer i Vejle Kommune

Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund er i gang.

Det er nødvendigt at tage højde for klimaændringerne og tænke det ind i den fremtidige planlægning. Det drejer sig i høj grad om at tænke i intelligente løsninger. Ses udfordringerne som muligheder frem for begrænsninger er vejen banet for at skabe innovative løsninger og produkter, der bidrager til viden, vækst og velfærd.

Bæredygtig planlægning i Vejle Kommune er også at forebygge klimaforandringer og tilpasse kommunen til de klimaændringer som kommer i form af et varmere, vådere og vildere vejr. En helhedsorienteret tilgang til klimaudfordringerne involverer bygherrer, virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og borgere samt mange andre interessenter.