Det vil Trekantområdet

  • Synliggøre Trekantområdet som en samlet storbyregion.

  • Tage initiativ til at samarbejde med de øvrige kommuner i det østjyske område.

  • Styrke forbindelsen til metropolen Hamborg og det nordtyske opland.