Mål for Thyregod

  • Igangsætte byfornyelsesindsats i Borgergade og området omkring stationen, med henblik på at forbedre husenes ydre fremtræden og sikre deres bevaringsværdier.

  • Udbygge med nye boligområder i den sydlige og østlige del af byen.

Rækkefølge for byudvikling:

Rammeområde 21.B.5 skal være fuldt udnyttet, før området inden for 21.B.8 må udnyttes. Området skal udbygges i mindst 2 etaper fra nord mod syd og på en måde, så der i alle faser er en klar grænse til landskabet.