Mål for Søndermarken

  • Udbygge stiforbindelser mellem byområderne og de rekreative områder og samtidig bevare og forøge naturindholdet.

  • Give mulighed for omdannelse af erhvervsområder m.v. således, at der kan udvikles et bredere udbud af boligtyper f.eks. med henblik på, at ældre kan blive boende i lokalområdet.