Mål for Hover/Grejsdalen

  • Fortsætte realiseringen af strukturplanen for Uhre.

  • Udbygge stiforbindelser mellem byområderne og de rekreative områder og samtidig bevare og forøge naturindholdet i områderne.

  • Udarbejde en plan for bevaring og udvikling af Grejsdalens særlige kvaliteter omkring samspillet mellem natur og kultur.

Perspektivområde Uhre Nord

Nord for Planetbyen skal der på længere sigt være mulighed for at udvikle et nyt boligområde. Boligområdet skal udvikles ved hjælp af en helhedsplan, der tager hensyn til det markante landskab og kulturmiljøet (herunder nærhed til Hover Kirke) i området.