Mål for Bredsten/Balle

  • Udnytte nærheden til Vejle ved at udvikle attraktive boligområder.

  • Give mulighed for udbygning med mindre erhverv.

  • Bevare indkigget til landsbyen Balle fra nord.

  • Styrke arkitekturen i hovedgaderne.

  • Forbedre oplevelsen af byens grænse mod vest.

  • Skabe et nærrekreativt område vest for Bredsten.