Mål for Bredal

  • Give mulighed for en vis udbygning for at understøtte lokalcenterfunktionen.

  • Bevare landskabskilen mellem Engum og Bredal.

  • Skabe sammenhæng mellem den gamle landsby og nye områder ved hjælp af beplantning.

  • Bevare sporene efter stjerneudskiftningen.

  • Understøtte lokalsamfundene Bredal, Engum og Assendrup og deres servicefunktioner ved at skabe bedre og mere trafiksikre forbindelser til boligområdet ved Tirsbæk Bakker.