Bredal

Indbyggertal (2016)

621 personer

Boligudbygning (2012-2016)

8 stk.

Restrummelighed

41 boliger

Nye udlæg

0 boliger

Bredal fungerer sammen med Engum og Assendrup som lokalcenter for området. Området ved Katrinetoften er landzone. Der er gode busforbindelser, men ingen butikker.

Bredal er en landsby, der kan dateres tilbage til 1409, hvor den er opstået omkring en forte, som fungerede som det fælles og samlende anlæg i landsbyen. Forten findes stadig. Omkring forten ligger den ældre bebyggelse i Bredal som et tæt og varieret mønster omkring vejnettet. Hække er med til at understrege dette forløb og der er flere steder fine kig ud i naturen. Først efter 1960´erne er der for alvor blevet bygget ud i Bredal og landsbyen er blevet betydelig større. Størstedelen af den nye bebyggelse er parcelhuskvarterer, som danner nye og lukkede strukturer uden at tage hensyn til den oprindelige måde at placere bebyggelsen på.

Landsbyen ligger på kanten af et nordøstlig langstrakt engareal, hvor også de 2 landsbyer Engum og Assendrup findes. Mod vest findes en del småbakker. En del af landsbyen er vokset op ad bakken til trods for, at den oprindelig har været placeret i dalen. Mange af de gamle diger og hegn er blevet bevaret i landskabet og stjerneudstykningen ses derfor stadig.