Retningslinje for lokalcentre

Der kan lokalplanlægges for butikker i lokalcentre, der maksimalt må være på 3.000 m². Størrelsen på de enkelte butikker må maksimalt være 1.000 m².

Rammer for lokalcentre fremgår af de lokale dele af kommuneplanen.

Lokalcentrene er angivet på kortbilag Byerne.

Redegørelse

Lokalbyerne er karakteriseret ved at have offentlige og/eller private funktioner såsom skoler og butikker, og de betjener derved det nære opland. I kommuneplanen er der mulighed for i lokalbyerne og i lokalområder i de større byer at udlægge arealer til butiksformål til den lokale forsyning. Lokalcentrene vises på kortbilag Byerne med en signatur og rammen for lokalcentrene fremgår af de lokale dele af kommuneplanen.