Detailhandel i Vejle Kommune

Detailhandlen i Vejle Kommune er koncentreret i centerområderne, som er udpeget i kommuneplanen. Det drejer sig om midtbyerne i Vejle, Børkop, Give, Jelling, Egtved og Thyregod. I Vejle By er der udpeget 4 bydelscentre, som forsyner det lokale opland. Desuden er der ved en indfaldsvej til Vejle By udpeget et aflastningsområde til store butikker, der ikke kan placeres i bymidten. I de fleste lokalbyer er der udpeget lokalcentre.

I centerområderne kan der etableres både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker.

Butikker med pladskrævende varegrupper kan placeres i udpegede erhvervsområder flere steder i kommunen.

Her kan du se detailhandelsområderne i Vejle Kommune